overlay

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Ekim 2014 Dönemi Birim Performans Kriterleri değerlendirilmesinde Birinci Maddeye İlişkin Puanlar