T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

6514 sayılı Kanunun 43. Maddesi İle 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-4 üncü maddesinin 2 nci Fıkrasına Eklenen Hüküm Kapsamında Yapılacak Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Yer Değişikliği Kurası Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019

6514 sayılı Kanunun 43. Maddesi İle 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-4 üncü maddesinin 2 nci Fıkrasına Eklenen Hüküm Kapsamında Yapılacak Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Yer Değişikliği Kurası


Tebligat yerine geçecek isim listesi ve duyurusu yayımlanmıştır.

Son Güncelleme Tarihi:    10 Şubat 2015 Salı
Paylaş