72. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası
04 Şubat 2019

Tebligat SonuçlarıDUYURU(10.01.2017):
72. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonucunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine yerleşenler hakkında duyuru

72. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonucunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine ataması yapılan pratisyen tabiplerin atamalarının yapılabilmesi için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması gerekmektedir. Bu nedenle Türk Silâhlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) ataması yapılan pratisyen tabiplerin aşağıdaki bağlantıda bulunan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu eksiksiz olarak doldurulacaktır. Arkalı-önlü 4 (dört) suret çıktı alındıktan sonra her birine fotoğraf yapıştırılacak ve imzalandıktan sonra, mümkünse elden, mümkün olmaması durumunda ise en hızlı posta (sadece PTT APS ile – kargo şirketleri hariç) yoluyla 4 Adet nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ivedi olarak gönderilmesi sağlanacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına atanan pratisyen tabiplerin işlemleri söz konusu Komutanlıklar tarafından yürütülecektir.

 

Adres: Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi

            Başkanlığı 06620 Cebeci  / ANKARA

 

Türk Silahlı Kuvvetlerine Yerleşen Personel için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu İNDİR

 

 

 

DUYURU(21.12.2016): Türk Silahlı Kuvvetlerinin münhal kadrolarını sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.

 

 

Son Güncelleme :   10.01.2017