overlay

2017 Yılında Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Formunu Süresi İçerisinde Teslim Edemeyenler İle Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması Tamamlanıp, Ataması Yapıldığı Halde Süresi İçerisinde Görevine Başlayamamış Olanlar Hakkında Duyuru

KPSS-2017/3 ve KPSS-2017/5 sonucuna göre sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleşenler ile 2017 yılı içerisinde EKPSS, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında Bakanlığımız ve mülga bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşenlerden;

1. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu süresi içerisinde teslim edemeyenlerin,

2.  Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri tamamlanıp, ataması yapıldığı halde süresi içerisinde görevine başlayamamış olanların,

15.01.2018 Pazartesi günü saat: 18.00’e kadar aşağıda belirtilen şekilde başvurularını yapmaları ve ilgili mevzuatındaki şartları taşımaları kaydıyla, atama/göreve başlama işlemlerinin yapılması Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Bu kapsamda:

1.1. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu süresi içerisinde teslim edemeyenlerin; bilgisayar ortamında dolduracakları “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu”  fotoğraf yapıştırıp kendileri imzaladıktan sonra 15.01.2018 Pazartesi günü saat: 18.00’e kadar Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimine dilekçe ekinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2.1. Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri tamamlanıp, ataması yapıldığı halde süresi içerisinde görevine başlayamamış olanların; göreve başlama taleplerine ilişkin dilekçelerini 15.01.2018 Pazartesi günü saat: 18.00’e kadar yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Şahsen başvuru yapamayacak durumda olanlar, noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile başvuru yapabilecek, aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.

Başvurular ilgili atama birimlerimiz tarafından incelendikten sonra atama ve göreve başlama işlemleri hakkında başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

İLANEN DUYURULUR

04.01.2018