T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dairenin Görevleri Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2018

Dairenin Görevleri


a) Bakanlık merkez teşkilatı kadroları ile bağlı kuruluşları kurum başkanı, kurum başkan yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, I. Hukuk müşaviri ve daire başkanı kadrolarına ait atama ve görevlendirme işlemlerini yürütmek.
b) Bakanlık merkez teşkilatı üst yöneticilerinin nöbet iş ve işlemlerini yürütmek,Başbakanlığa bildirmek.
c) Entegre ilçe hastaneleri müdür ve müdür yardımcılarının atama ve görevlendirme iş ve işlemlerini yürütmek.
Paylaş