T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dairenin Görevleri Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2018

Dairenin Görevleri


Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığı; sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına mensup personel harici diğer hizmet sınıflarına tabi personelin; atama, nakil, görevlendirme, görevden çekilme, görevden çekilmiş sayılma, görevden uzaklaştırma, göreve iade ve devlet memuriyetine son vermeye ilişkin işlemlerini yürütür.
Paylaş