T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dairenin Görevleri Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2018

Dairenin Görevleri


a) Personelin hizmet içi eğitimi ile diğer eğitim, toplantı, kongre, seminer ve ilgili mevzuatı gereği yapılacak sınav düzenlenmelerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
b) Bilgi edinme başvurularım almak, değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
c) Kadın-erkek fırsat eşitliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Paylaş