T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dairenin Görevleri Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2018

Dairenin Görevleri


Sağlık Tesisi Yöneticileri Dairesi Başkanlığı; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ekli (II) sayılı cetvelinde yer alan başhekim, başhekim yardımcısı, müdür ve müdür yardımcılarına ilişkin iş ve işlemleri yürütür.
Paylaş