T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dairenin Görevleri Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2018

Dairenin Görevleri


Sözleşmeli İl Yöneticileri Atama Dairesi Başkanlığı; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelinde yer alan il sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü, başkan,başkan yardımcısı ve uzmanlara ilişkin iş ve işlemleri yürütür.
Paylaş