T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dairenin Görevleri Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2018

Dairenin Görevleri


a) Taşra teşkilatı stratejik personel insan kaynağı planlama çalışmalarını yürütmek.
b) Stratejik personele ilişkin bölge hizmet gruplarını düzenlemek.
c) Stratejik personele ilişkin personel dağılım cetvelini düzenlemek, istatistiksel bilgileri hazırlamak.
ç) Stratejik personel standartlarına ait iş ve işlemleri yürütmek.
d) Stratejik personel hareketlerini izlemek, değerlendirmek ve tüm sağlık tesislerinin kadro durumunu takip ederek münhal kadroları belirlemek.
Paylaş