overlay

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Ocak 2015 Dönemi Birim Performans Kriterleri Değerlendirmesinde Birinci Maddeye İlişkin Puanlar