2015/1 KPSS Sonucuna Göre Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kadrolarına Yerleşenlerin (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yerleşenler hariç) Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler ve Atama İle İlgili Duyuru
10 Temmuz 2015

Evrak Teslim Tarihleri: 10/07/2015-31/07/2015
Evrak Teslim Yeri: İl Sağlık Müdürlükleri