2016/6 KPSS Yerleştirme Sonucuna Göre Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadrolarına Yerleşenlerin (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yerleşenler hariç) Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler ve Atama İle İlgili Duyuru
08 Kasım 2016

Evrak Teslim Tarihleri: 08/11/2016 - 18/11/2016

Evrak Teslim Yeri: İl Sağlık Müdürlükleri