overlay

Mehmet İSLAMOĞLUMehmet İSLAMOĞLU
Genel Müdür


Mehmet İSLAMOĞLU, 29 Eylül 1967’de Trabzon Of’ta doğdu. İlköğrenimini doğduğu kentte, İmam Hatip Lisesini Rize’de başlayıp Trabzon’da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü 1987’de başlayıp 1991 Yılında bitirdi. 
Sırasıyla, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığında Devlet Personel Uzman Yardımcısı ve Devlet Personel Uzmanı, mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığında Bakan Danışmanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı ve Bakanlık Müşavirliği görevlerinde bulundu. Ayrıca, bir dönem Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Kurul üyeliği ile Türkiye İş Kurumu Genel Kurul üyeliği görevlerini de yürüttü. 
Sağlık Bakanlığına 09.11.2018 tarihinde Bakanlık Müşaviri olarak atandı. 23.11.2018 tarihinden itibaren ise Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine başlayan Mehmet İSLAMOĞLU, kamu personel mevzuatı ve kamu mali yönetim mevzuatı başta olmak üzere Devlet teşkilatı mevzuatı ve bürokratik işleyişi hakkında uzman olup, evli ve iki çocuk babasıdır. Mehmet İSLAMOĞLU, orta derecede İngilizce ve arapça bilmektedir.