Devlet Hizmeti Yükümlülüleri Hakkında Duyuru
02 Aralık 2014

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kuraları 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu hükümleri gereği gerçekleştirilmektedir.

3359 Sayılı Kanunun Ek-4 üncü maddesinin 2inci fıkrasına 6514 Sayılı kanunun 43. Maddesi “ Ancak beşinci ve altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile Bakanlar Kurulunca tespit edilecek il merkezi ve il merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirenler, tekrar Devlet Hizmeti Yükümlüsü olduklarında istekleri dışında bu yerlere atanamazlar.” eklenmiş ve 07 Kasım 2014 tarihinde 2014/6918 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca tespit edilen il merkezleri resmi gazetede yayımlanmıştır.

 

Bunun üzerine Bakanlığımız tarafından yapılacak iş ve işlemler 28.11.2014 tarih ve 2014.5641.11096 sayılı Genelgemiz ile duyurulmuştur. 60. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğünde bu konu ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirilmiş ve ilan metnin “C” maddesinin “a” bendinde “2014/6918 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiş olan iller (Ek-1 sayılı liste) ile Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında yer alan 5. ve 6. grup ilçelere (Ek-2 sayılı liste) bağlı yerleşim yerlerinde evvelce Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olup bu kuraya tabi olanlar PBS üzerinden ilan edilen takvim çerçevesinde başvurabileceklerdir.” gerekli açıklamalar yapılmıştır.

 18.01.2014 (6514 Sayılı Kanunun 43.maddesi  tarihi) tarihinden sonra (55,56,57,58,59 uncu Dönem) Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kuraları ile  bu yerleşim yerlerine atanmış ve halen yükümlülüğü devam etmekte olan personel için bir defaya mahsus olmak üzere ayrı bir kura açılmış olup www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden duyurulmuştur.Genelge için Tıklayınız.