Özlük İşlemleri
18 Ağustos 2014

İdari Davalar Takip Birimi
1- Mahkeme kararım ne zaman uygulanacak?
Cevap: Bilindiği üzere Mahkeme kararları 2577 sayılı İYUK'un 28 inci maddesi çerçevesinde idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde uygulanmaktadır.

2-Mahkeme kararımı nasıl uygulayacaksınız?
Cevap: Mahkeme kararlarının uygulanma şekli; Mahkemelerin verdikleri kararlar gerekçe ve hüküm fıkraları birlikte değerlendirilerek işlem tesis edilmektedir. Bu bağlamda her mahkeme kararının ifa şekli farklı nitelikler taşıyabilmektedir.

3-Mahkeme kararım bakanlığa geldi mi, ne zaman tebliğ edildi? 
Cevap: Mahkeme kararları Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğine tebliğ edilmekte olup; bu tarih Bakanlığımıza tebliğ tarihinin başlangıcı sayılmaktadır. Bakanlığımızın karar uygulama noktasında görevi tebligattan sonra başlamaktadır.

4-Mahkeme kararımı neden uygulamıyorsunuz?
Cevap:Davacılar tarafından her karar farklı değerlendirilerek yorumlanmakta olup mahkeme kararları mevzuat usul çerçevesinde işlem tesis edilerek uygulanmaktadır.

Kadro Birimi

1-Üst öğrenim bitirilmesi nedeniyle gönderilen öğrenim belgeleri ile S.S.K yada BAĞ-KUR kapsamında geçen hizmetlerin intibak işlemlerinin ne kadar sürede sonuçlandırıldığı,

Cevap: Genel Müdürlüğümüze gönderilen öğrenim belgeleri Bakanlığımıza intikal etmesine, S.S.K veya BAĞ-KUR’lu olarak geçen hizmetlere ait belgelerin tescil ve sicil işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben bir ay içerisinde işlemleri yapılmaktadır.