Atama İşlemleri
29 Ocak 2014

SORU 1 – Başka kurumda çalışan memurun Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına naklen tayin talebinin usul ve esasları nelerdir?

CEVAP 1 – Bakanlığımıza yapılacak kurumlar arası naklen atamalar kura ile yapılmakta olup, kura usul ve esasları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web adresinde ilan edilmektedir.

SORU 2 – Başka kurumda memur olarak görev yapan personelin öğrenim durumuna göre (mühendis, mimar vb.) Bakanlığımıza naklen atanması mümkün müdür?

CEVAP 2 - Unvan değişikliğine tabi kadrolar ancak  Bakanlığımız personeli olmanız durumunda açılacak sınava katılarak başarılı olmanız halinde mümkündür.

SORU 3 – İstifa sonrası Bakanlığımıza atanma nasıl yapılmaktadır?

CEVAP 3 - İstifa sonrası Bakanlığımıza açıktan atamalar 657 sayılı DMK nın 92. maddesinde belirtilen esaslara göre Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilmesi halinde başvurular internetten yapılmakta olup Noter huzurunda çekilen kura ile yerleştirmeler yapılmaktadır.

SORU 4 -  Özürlü raporu ile Bakanlığımıza açıktan atanmak mümkün mü?

CEVAP 4 – 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Devlet Memurluğuna atanacak özürlülerin alımına ilişkin olarak iş ve işlemler Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

SORU 5 – Terörle mücadele sonucu şehit yakını ve gazilerin açıktan atanması nasıl yapılmaktadır?

CEVAP 5 – 3413 sayılı  Terörle Mücadele Kanunu gereği açıktan atamalar İçişleri Bakanlığının teklifi doğrultusunda yapılmakta olup müracaatların İçişleri Bakanlığına yapılması gerekmektedir.

SORU 6 – Uzman çavuş olarak çalışmakta iken sözleşmesi fesih edilenlerin diğer kamu kurumlarına atanmaları?

CEVAP 6 - 31/07/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesinde “Sözleşmeli Erbaş ve Er olarak en az 7 hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan talepte bulunanların bilgileri, hizmet süresi en fazla olandan başlamak üzere İçişleri veya Milli Savunma Bakanlıkları tarafından yılda 1 defa Şubat ayının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” hükmü gereğince taleplerin İçişleri veya Milli Savunma Bakanlıklarına yapılması gerekmektedir.

SORU 7 – Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH), Teknik Hizmetler Sınıfı (THS) ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfında (AHS) çalışan personel Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasına başvurabilir mi?

CEVAP 7 – GİH, THS, AHS personelin  yer değişikliği talepleri belli bir döneme tabi olmayıp Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Kadro Standart Yönergesinde belirtilen standartlara göre boş münhal olması durumunda değerlendirilmektedir.

SORU 8 – Bakanlığımız personelinin öğrenim durumuna göre (mühendis, mimar, tekniker, avukat vb.) unvan değişikliği  talepleri nasıl yapılmaktadır?

CEVAP 8 – Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanma Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile yapılmaktadır.