İdari İşler
06 Ağustos 2021

İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR

 SORU 1-Taşrada bulunan lojmanlarla ilgili tahsisler neye göre yapılmaktadır?

CEVAP 1- 2012/35 sayılı Taşra Teşkilatı Konut Tahsis Genelgesi doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

 

SORU 2-Hastanelerde bulunan sosyal tesislerin muhasebe takip sistemi ile ilgili veriler nereye gönderilecektir?

CEVAP 2–İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı hastanelerde bulunan sosyal tesislerin genel bilgileri, mali durumuna ilişkin bilgileri, kapasite kullanım durumunu, varlık ve yükümlülükleri vb. bilgiler Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

SORU 3-Yalova Termal Kaplıcaları hakkında bilgi ve oda ücretleri ne kadardır? 

CEVAP 3-Kaplıca hakkındaki sorular için Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi İdaresinin web sayfasından bilgi alınabilir ve her yıl ocak ayında oda ücretleri güncellenmektedir.

 

SORU 4-Taşrada bulunan lojmanların bakım ve onarımları hangi kurum tarafından karşılanmaktadır?

CEVAP 4- 2012/35 sayılı Taşra Teşkilatı Konut Tahsis Genelgesi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüklerince işlem yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğünde yeterli ödeneğin bulunmaması durumunda Genel Müdürlüğümüz “İhtiyaç Tespit ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirilerek uygun görülmesi halinde Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmektedir.