overlay

İdari İşler

İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR

 

SORU 1-Bakanlığınızda taşeron olarak çalışan işçinin izin hakları nelerdir?

CEVAP 1- Bakanlığımız merkez teşkilatında çalışan taşeron işçilerin izin hakkı 4857 sayılı iş kanunun 53. maddesine göre aşağıda verilmiştir.

1-5 yıl arası çalışan personel 14 gün izin

5-15 yıl arası çalışan personel 20 gün izin

15 ve üzeri yıllar çalışan personel 26 gün izin kullanmakta olup;

Ayrıca 50 yaş ve üzeri çalışan personel 6 gün yaşlılık izni kullanmaktadır.

 

SORU 2-Araç terkin işlemlerinde istenilen belgeler nelerdir?

CEVAP 2-Terkini istenilen araç için 237 sayılı taşıt kanununun 13.maddesine göre işlem tesis edilir hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş olan araç için düzenlenecek araç muayene ve kontrol raporunu komisyonun üç üyesinin (Karayolları veya DSİ’den olmak üzere bir makine uzmanı, kurumdan yetkili bir personel ve trafik teşkilatından bir uzman) eksiksiz olarak doldurarak imzalaması ile araç ruhsat fotokopileri yeterlidir.

 

SORU 3-Araç terkin işlemi sonuçlanmasına müteakip yapılacak işlemler nelerdir?

CEVAP 3- Terkini istenilen aracın bakanlık onayına istinaden bakanlık envanter kayıtlarından düşümü yapılarak ilgili kuruma işlemin sonuçlandırılması için yazı gönderilir ilgili kurum trafikten aracın trafik çekme işlemini yapmasına müteakip mevzuattaki hükümlere göre satışının yapılarak işlem sonuçlandırılır.

 

SORU 4-Hibe araç edinilebilmesi için istenilen belgeler nelerdir?

CEVAP 4-Hibe edinilen aracın hibe eden taraf banka, şirket, vatandaş ve firma ise (noter tasdikli hibe satış sözleşmesi, araç fatura örneği ve araç ruhsat fotokopisi yeterlidir), hibe eden taraf vakıf veya dernek ise bahse konu belgeler veya sadece aracın bilgileri ile derneğin veya vakıfın karar defterine üyeler ve başkan tarafından imzalanmış hibe karar onay örneği de yeterlidir.

 

SORU 5-Araç kiralama işlemlerinde izin alınması gerekiyor mu?

CEVAP 5-Bilindiği üzere 237 sayılı Taşıt Kanununa dayanılarak çıkartılan ve 01.04.2006 tarihli ve 26126 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller”in, "Binek ve Station-Wagon Cinsi Taşıtların Hizmet Alımı Suretiyle Edinilmesi" başlıklı 7. maddesi hükümleri doğrultusunda işlemlerin tesis edilerek talep edilmesi gerekmektedir.

 
SORU 6-Araç kiralamalarında istediğimiz aracı ve istediğimiz sayıda alabilir miyiz?

CEVAP 6-İstenilen sayıda hizmet kiralaması yapılamıyor “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller” in “Binek ve Station –Wagon Cinsi Taşıtların Hizmet Alımı Suretiyle Edinilmesi” başlıklı 7. maddesi hükmü gereği işlem yapılması gerekir.

                                                                                                                  
SORU 7-Araç Dönüşüm işlemleri nasıl yapılır ne gibi belgeler istenir?

CEVAP 7-Sağlık Ulaşım Araçları konulu, 01.06.2010 tarih ve 40 sayılı Genelgemizin D-3 maddesinde; ambulans hizmeti verme özelliğini kaybeden araçların hizmet aracına dönüşümü aracın ambulans hizmeti verme özelliğini yitirdiğini bildirir Teknik Kanaat Raporu’nun 3 kişilik teknik komisyon (en az bir makine mühendisi olmak üzere) tarafından tanzim edilerek Bakanlığımıza iletilmesi halinde verilecek izin sonrası araçların dönüşümlerinin gerçekleştirilmesine müteakip ruhsat bilgilerini Bakanlığımıza bildirilmesi ile sonuçlanır.

 

SORU 8-Taşrada bulunan lojmanlarla ilgili tahsisler neye göre yapılmaktadır?

CEVAP 8- 2012/35 sayılı Taşra Lojman Genelgesi doğrultusunda işlem yapılmaktadır.

 

SORU 9-Hastanelerde bulunan sosyal tesislerin muhasebe takip sistemi ile ilgili veriler nereye gönderilecektir?

CEVAP 9–Hastanelerin bağlı olduğu Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

 

SORU 10-Yalova Termal Kaplıcaları hakkında bilgi ve oda ücretleri ne kadardır? 

CEVAP 10-Kaplıca hakkındaki sorular için Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi web sayfasından bilgi alınabilir.

 

SORU 11-Taşrada bulunan lojmanların bakım ve onarımları hangi kurum tarafından karşılanmaktadır?

CEVAP 11- 2012/35 sayılı Taşra Lojman Genelgesi doğrultusunda işlem yapılmaktadır.