Telefon Rehberi
20 Ekim 2023

Sağlık Bakanlığı Santral : 0 312 585 10 00

 Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Telefon Rehberi

Daire Başkanlığı

Birim

Telefon
Numaraları

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanlığı Sekreterliği

(0312) 585 18 67

İç Hizmetler Birimi

(0312) 585 21 32
(0312) 585 21 31

Ulaştırma Araçları Birimi

(0312) 585 20 60
(0312) 585 20 66
(0312) 585 20 40

Güvenlik Hizmetleri Birimi

(0312) 585 19 39
(0312) 585 19 42
(0312) 585 19 44

Teknik Hizmetler Birimi

(0312) 585 20 45
(0312) 585 20 44
(0312) 585 20 43

Servis Hizmetleri Birimi

(0312) 585 21 82
(0312) 585 21 83
(0312) 585 21 81

Yemek Hizmetleri Birimi

(0312) 585 21 28
(0312) 585 20 82
(0312) 585 20 85
(0312) 585 21 24
(0312) 585 21 29
(0312) 585 21 30
(0312) 585 20 79

Depo Birimi (Akyurt)

(0312) 398 01 58
(0312) 398 01 75

Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 18 42

Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığı

(0312) 585 17 16
(0312) 585 17 24
(0312) 585 17 21

Diğer Sağlık Personeli Atama Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 18 40

Diğer Sağlık Personeli Atama Dairesi Başkanlığı

(0312) 565 05 67
(0312) 
565 05 71

Ebe-Hemşire Atama Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 16 50

Ebe Atama Birimi

(0312) 585 16 98
(0312) 585 16 91
(0312) 585 16 99
(0312) 585 17 00
(0312) 585 17 02
(0312) 585 17 03

Hemşire Atama Birimi

(0312) 585 16 87
(0312) 585 16 88
(0312) 585 16 89
(0312) 585 16 92
(0312) 585 16 93
(0312) 585 16 94
(0312) 585 16 95
(0312) 585 16 96
(0312) 585 16 97

Sözleşmeli Ebe Hemşire Atama Birimi

(0312) 585 17 82
(0312) 585 17 83

Disiplin İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 23 05

Disiplin İşlemleri Birimi

(0312) 585 17 92
(0312) 585 18 02
(0312) 585 18 04
(0312) 585 18 09
(0312) 585 18 00
(0312) 585 18 01
(0312) 585 17 94
(0312) 585 17 93
(0312) 585 17 95
(0312) 585 17 96
(0312) 585 17 97
(0312) 585 18 08
                 

Disiplin Kurulları İşlemleri Birimi

(0312) 585 18 05
(0312) 585 17 98
(0312) 585 17 99

   

Eğitim Görevlileri Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 18 38
(0312) 585 18 99

Eğitim Personeli Atama Birimi

(0312) 585 17 08
(0312) 585 17 10
(0312) 585 17 11
(0312) 585 17 12

Eğitim Görevlileri Değerlendirme Birimi

(0312) 585 17 31
(0312) 585 17 32
(0312) 585 17 33

Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 17 75
(0312) 585 17 76

Sınav Hizmetleri Birimi

(0312) 585 17 42
(0312) 585 17 43
(0312) 585 17 44
(0312) 585 17 45
(0312) 585 18 93
(0312) 585 18 94

Hizmet İçi Eğitim Birimi

(0312) 585 18 88
(0312) 585 18 89
(0312) 585 18 90
(0312) 585 18 91

Bilgi Edinme Birimi


(0312) 585 18 75
(0312) 585 18 73
(0312) 585 18 98

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Birimi

(0312) 585 17 41
(0312) 585 17 39
(0312) 585 19 33
(0312) 585 17 47

Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 23 05

İdari Davalar Birimi

(0312) 585 17 01

Adli Davalar Birimi

(0312) 585 18 19
(0312) 585 18 22

Mevzuat Birimi

(0312) 585 17 28
(0312) 585 17 26

Soru Önergeleri Birimi

(0312) 585 16 54
(0312) 
585 16 55

İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 20 00
(0312) 585 20 01

Sosyal Hizmetler Birimi

(0312) 585 21 49
(0312) 585 21 50
(0312) 585 21 51
(0312) 585 21 52
(0312) 585 21 53
(0312) 585 21 54

Daire Tabipliği Birimi

(0312) 585 21 34
(0312) 585 21 47
(0312) 585 21 48

Sivil Savunma ve Seferberlik İşlemleri Birimi

(0312) 585 17 84
(0312) 585 17 85
(0312) 585 17 86

İş Güvenliği ve Sağlığı Birimi

(0312) 585 18 47
(0312) 585 18 46

Birim Evrak ve Yazı İşleri Birimi

(0312) 585 16 62
(0312) 585 16 65
(0312) 585 16 64
(0312) 585 16 67
(0312) 585 16 66
(0312) 585 16 68
(0312) 585 16 69
(0312) 585 16 63
(0312) 565 05 68
(0312) 565 05 70
(0312) 565 05 62
(0312) 565 05 63
(0312) 565 05 72
(0312) 565 05 69
(0312) 565 06 30
(0312) 585 16 59
(0312) 585 16 60
(0312) 585 16 97
(0312) 585 04 92
(0312) 565 04 93
(0312)565 04 94

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

(0312)585 20 27
(0312) 585 20 35

Kurum Birim Özlük Arşiv Birimi

(0312) 585 20 23
(0312) 585 20 25

EBYS Koordinatörlüğü

(0312) 585 21 03

Genel Evrak Birimi

(0312) 585 21 16
(0312) 585 21 17
(0312) 585 21 04
(0312) 585 21 02
(0312) 585 21 11
(0312) 585 21 00
(0312) 585 21 10
(0312) 585 21 12
(0312) 585 21 14
(0312) 585 20 99
(0312) 565 05 03
(0312) 585 21 07
(0312) 585 21 08
(0312) 585 21 05
(0312) 585 21 06
(0312) 585 21 13
(0312) 585 04 09

İnsan Kaynakları Planlama Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 565 08 73

Planlama Birimi

(0312) 585 17 68
(0312) 585 17 70
(0312) 585 17 71
(0312) 585 17 72

Planlama  Yazı İşleri Birimi

(0312) 585 17 74
(0312) 58
5 17 81

Kadro ve Terfi Dairesi Başkanlığı

Kadro ve Terfi Daire Başkanlığı Sekreterliği

(0312) 585 17 88

Terfi İşlemleri (Tabip, Uzman Tabip)

(0312) 585 19 05
(0312) 585 19 09
(0312) 585 19 11
(0312) 585 19 06

Terfi İşlemleri (Hemşire)

(0312) 585 19 12
(0312) 585 19 13
(0312) 585 19 14
(0312) 585 19 15
(0312) 585 19 16
(0312) 585 19 26

Terfi İşlemleri (Diş Tabibi-Eczacı-Sağlık Tek.-Genel İdare(Merkez)-Diğer Yüksek Öğrenimli Personel)

(0312) 585 19 03
(0312) 585 19 07
(0312) 585 19 23
(0312) 585 19 24
(0312) 585 19 25

Terfi İşlemleri (Sağlık Memuru)


(0312) 585 19 20
(0312) 585 19 19
(0312) 585 19 22

Terfi İşlemleri (Ebe)

(0312) 585 19 04
(0312) 585 19 17
(0312) 585 19 18

Kadro İşlemleri

(0312) 585 17 38
(0312) 585 19 31
(0312) 585 19 32
(0312) 585 19 34
(0312) 585 19 35
(0312) 585 19 36
(0312) 585 19 37
(0312) 585 19 38
(0312) 585 19 86
(0312) 585 19 87
(0312) 585 19 88

Sözleşmeli Personel Pozisyon İşlemleri

(0312) 585 19 89
(0312) 585 19 90
(0312) 585 19 91
(0312) 585 19 92

Üst Öğrenim ve Ödüllendirme İşlemleri

(0312) 585 19 95
(0312) 585 19 96

Sendikal İşlemler

(0312) 585 19 30

Kura İşleri Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 16 80

PBS İşlemleri Birimi

(0312)  585 17 56
(0312) 585 17 57

Kura İşlemleri Birimi

(0312) 585 17 34
(0312) 585 17 46
(0312) 585 17 61
(0312) 585 17 80

DHY Kura Mazeret Birimi

(0312) 585 17 60
(0312) 585 17
67
(0312) 585 17 50
(0312) 585 17 51

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 18 80
(0312) 585 18 82

İç Kontrol Birimi

(0312) 585 18 70

Satın alma Birimi

(0312) 585 19 65

Bütçe Birimi

(0312) 585 19 72

Muayene Kabul Birimi

(0312) 585 18 87

Ek Ödeme Birimi

(0312) 585 18 76

Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 16 27

Yönetici Atama Birimi


Sağlık Personeli Harici Merkez Atama Birimi

(0312) 585 17 22

Sağlık Personeli  Merkez Atama Birimi


(0312) 585 17 3
7

Özlük İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 23 24

Emeklilik İşlemleri Birimi

(0312) 585 20 07
(0312) 585 20 08
(0312) 585 20 09
(0312) 585 20 10
(0312) 585 20 11
(0312) 585 20 12
(0312) 585 20 13
(0312) 585 20 14
(0312) 585 20 15
(0312) 585 20 16
(0312) 585 20 17
(0312) 585 20 18
(0312) 585 20 19
(0312) 585 20 20
(0312) 585 20 21
(0312) 585 18 14

Askerlik İşlemleri Birimi

(0312) 585 24 01
(0312) 585 24 02
(0312) 585 24 03
(0312) 585 24 04
(0312) 585 24 05
(0312) 585 24 06
(0312) 585 24 07

Ysp Sicil Birimi

(0312) 585 23 70
(0312) 585 23 71
(0312) 585 23 72
(0312) 585 23 73
(0312) 585 23 74
(0312) 585 23 75
(0312) 585 23 77
(0312) 585 23 78
(0312) 585 23 79
(0312) 585 23 80
(0312) 585 23 81
(0312) 585 23 82
(0312) 585 23 83
(0312) 585 23 84
(0312) 585 23 85

Stratejik Sicil Birimi

(0312) 585 23 51
(0312) 585 23 52
(0312) 585 23 53
(0312) 585 23 54
(0312) 585 23 55
(0312) 585 23 56
(0312) 585 23 57
(0312) 585 23 59
(0312) 585 23 60
(0312) 585 23 61
(0312) 585 23 62
(0312) 585 23 64
(0312) 585 23 65
(0312) 585 23 66
(0312) 585 23 67
(0312) 585 23 68

Merkez Sicil Birimi

(0312) 585 24 09
(0312) 585 24 10
(0312) 585 24 13
(0312) 585 17 10

Muvafakat Birimi

(0312) 585 23 76
(0312) 
585 23 87
(0312) 585 23 88
(0312) 585 23 89
(0312) 585 23 90
(0312) 585 23 91
(0312) 585 23 92
(0312) 585 23 93
(0312) 585 23 94
(0312) 585 23 95
(0312) 585 24 17

Dosya Alma ve Devir Birimi (0312) 585 23 96
(0312) 585 23 97
(0312) 585 23 98
(0312) 585 23 99
(0312) 585 18 92
(0312) 585 19 37
 Hitap Birimi (0312) 585 21 55

Mal Bildirimi Birimi

(0312) 585 24 11
(0312) 585 24 12
(0312) 585 17 34
(0312) 585 17 69

Sağlık Tesisleri Yöneticileri Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 18 34

Sözleşmeli Başhekim ve Yardımcıları Birimi

(0312) 565 06 16
(0312) 565 06 19
(0312) 565 06 35
(0312) 565 06 33

Sözleşmeli Müdür ve Yardımcıları Birimi

(0312) 565 06 17
(0312) 565 06 25
(0312) 565 06 26
(0312) 565 05 50

Sözleşmeli İl Yöneticileri Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 18 34

Sözleşmeli İl Yöneticileri Birimi

(0312) 565 06 43
(0312) 565 06 36
(0312) 565 06 29
(0312) 565 06 37

Sözleşmeli Uzman Birimi

(0312) 565 06 21
(0312) 565 06 22
(0312) 565 06 20
(0312) 565 05 52

Stratejik Personel Atama Daire Başkanlığı

Dhy ve Açıktan Atama Birimi

(0312) 585 24 26
(0312) 585 24 27
(0312) 585 24 28
(0312) 585 24 29
(0312) 585 24 30
(0312) 585 24 36
(0312) 585 24 32
(0312) 585 24 33
(0312) 585 24 35
(0312) 585 24 34
(0312) 585 24 31

Kurum içi  Atama Birimi

(0312) 585 23 63
(0312) 
585 24 37
(0312) 585 24 38
(0312) 585 24 39
(0312) 585 24 40
(0312) 585 24 41
(0312) 585 24 43
(0312) 585 24 44
(0312) 585 24 45

Geçici Görevlendirme Ve Güvenlik Soruşturmaları Takip Birimi

(0312) 585 24 46
(0312) 585 24 48

Stratejik Personel İdareci Atama Birimi

(0312) 585 18 95
(0312) 585 18 96
(0312) 585
18 97

Stratejik Personel Planlama Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 18 69

Planlama Birimi

(0312) 585 17 65
(0312) 585 18 15

Planlama Yazı İşleri  Birimi

(0312) 585 18 29
(0312) 585 18 30

Yönetim İzleme Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Sekreterliği

(0312) 585 18 38

Yönetim İzleme Ve Değerlendirme Birimi

(0312) 585 17 53
(0312) 585 17 58
(0312) 585 17 59
(0312) 585 17 63
(0312) 585 17 66
(0312) 58
5 17 52