2016/2 KPSS Sonucuna Göre Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Kadrolarına Yerleşenlerin (TKHK ve THSK kadrolarına yerleşenler hariç) Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler ve Atama İle İlgili Duyuru
12 Ocak 2017

2016/2 KPSS Yerleştirme  Sonucuna  Göre Sağlık  Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadrolarına Yerleşenlerin (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yerleşenler hariç) Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenen Belgeler ve Atama İle İlgili Duyuru


Evrak Teslim Tarihleri: 12/01/2017-20/01/2017
Evrak Teslim Yeri: İl Sağlık Müdürlükleri