T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dairenin Görevleri Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2018

Dairenin Görevleri


a) Genel Müdürlük faaliyeti ile ilgili davalara yönelik iş ve işlemler ile yargı kararlarının uygulanmasını yürütmek.
b) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin mevzuatı hazırlamak.
c) Genel Müdürlük faaliyeti ile ilgili mevzuat ve mütalaa hazırlamak.
ç) Genel Müdürlüğün görev alanına giren soru önergeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Paylaş