T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dairenin Görevleri Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2018

Dairenin Görevleri


a) Genel müdürlük bütçesinin planlanması, hazırlanması, kullanılması, dağıtılması ve takip edilmesi iş ve işlemlerini yürütmek.
b) Genel müdürlüğün görev alamna yönelik ihtiyaç duyulan satın alma iş ve işlemlerini yürütmek.
c) Genel müdürlükçe satın alma işlemi yapılan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin gerekli komisyonları kurmak ve muayene kabul işlemlerini yürütmek.
ç) Genel müdürlüğün sosyal hizmetler hariç tahakkuk, kredi ve avans iş ve işlemlerini yürütmek.
d) Genel müdürlük personelinin mutemetlik işlemlerini yürütmek.
e) İç kontrol iş ve işlemlerini yürütmek.
t) Birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarımn nöbet ücreti ile ek ödeme uygulamalarım takip etmek, performans ölçütlerini geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak, ek ödeme ile İlgili diğer iş ve işlemleri yapmak.
Paylaş