T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dairenin Görevleri Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2018

Dairenin Görevleri


a) Stratejik personelin; atama, nakil, görevlendirme, görevden çekilme, görevden çekilmiş sayılma, görevden uzaklaştırma, göreve iade ve devlet memuriyetine son vermeye
ilişkin işlemlerini yürütmek.
b) Entegre ilçe hastaneleri ile i12 ambulans servisi başhekimIikIerinin başhekim ve başhekim yardımcılarının atama ve görevlendirme işlemlerini yürütmek.
c) Toplum sağlığı merkezi yöneticilerinin atama ve görevlendirme işlemlerini yürütmek.
ç) Sözleşmeli aile hekimlerinin iller arası yerleştirme ve nakil işlemlerine ilişkin işlemleri yürütmek.
Paylaş