T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2019 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama ile 2019 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kuralarında Yerleşenlerin Atamaya Esas Belge Verme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2019

2019 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama ile 2019 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kuralarında Yerleşenlerin Atamaya Esas Belge Verme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru        Sağlık hizmetinin kesintisiz ve acil bir hizmet olması, sağlık hizmetinin daha etkin ve verimli yürütülmesi ve stratejik personele duyulan ihtiyacı göz önünde bulundurularak; standart kadronun uygun olması halinde Bakanlığımızca 15/03/2019 tarihinde yapılan 2019 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama ile 08/08/2019 tarihinde yapılan 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman  olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerin atamaya esas belge verme süresi 30/9/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.İlgililere ilanen duyurulur.
Paylaş