overlay

2020 Yılı Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği Sınavı DuyurusuBakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için yapılacak olan avukat kadrosu unvan değişikliği sınav başvuruları 23 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. İlanen duyurulur.

 

Sınav Duyurusu
Unvan Değişikliği Sınav Takvimi