2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Hakkında Duyuru
20 Ağustos 2020

Bakanlığımızca 14/07/2020 tarihinde yapılan 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu; tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerin atamaya esas belge verme tarihi; 28/08/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.