overlay

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Kasım 2020 Dönemi Birim Performans Kriterleri Değerlendirmesinde Birinci Maddeye İlişkin Puanlar