overlay

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Aralık 2020 Dönemi Birim Performans Kriterleri Değerlendirmesinde Birinci Maddeye İlişkin Puanlar