overlay

2021 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Hakkında Duyuru

Bakanlığımızca 05/04/2021 tarihinde yapılan 2021 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman  olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerin atamaya esas belge verme süresi; 31/05/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.