2021 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Hakkında Duyuru
19 Kasım 2021

     Bakanlığımızca 30/09/2021 tarihinde yapılan 2021 Yılı 2 Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman  olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerin atamaya esas belge verme süresi 19/11/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.