2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Hakkında Duyuru
21 Temmuz 2022

Bakanlığımızca 16/06/2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman  olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerin atamaya esas belge verme süresi 01/08/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.