Atanmaya Hak Kazanan 1356 Sürekli İşçi Engelli Alımında Evrak Teslim Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
21 Eylül 2022

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere, 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında sürekli işçi engelliler statüsünde temizlik görevlisi mesleğinde görev yapacak personel alımı kurası Bakanlığımızca, 06.09.2022 tarihinde noter huzurunda çekilmiş, kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinde, göreve başlama işlemleri hakkındaki duyuru ise; https://yghm.saglik.gov.tr adresinde ilan edilmiştir. Göreve başlama işlemlerine ilişkin olarak yayımladığımız duyuruda başvuruların 12.09.2022 tarihi ile 23.09.2022 tarihleri arasında alınması kararlaştırılmıştır.

Ancak gelinen süreçte İl Sağlık Müdürlüklerinden ve hak sahiplerinden Bakanlığımıza iletilen geri dönüşlerde, yerleşmeye hak kazananlardan büyük bir kısmının duyurumuzda belirtilen süre içerisinde başvuruya esas evraklarını teslim edemediklerini bildirmelerine istinaden, yerleşmeye hak kazananlar açısından herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi için göreve başlama evraklarının son teslim tarihi olarak belirlenen 23.09.2022 tarihinin 07.10.2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılması uygun görülmüştür.