2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Hakkında Duyuru
10 Kasım 2022

Bakanlığımızca 18/10/2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı 3 Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu; tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerin  atamaya esas belge verme tarihi 15/11/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.