Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında İstihdam Edilmek Üzere Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylar Hakkında Duyuru

17 Mart 2023