2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Hakkında Duyuru
18 Ocak 2023

Bakanlığımızca 15/12/2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı 4 Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu; tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerin  atamaya esas belge verme tarihi 15/01/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.