T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dairenin Görevleri Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2018

Dairenin Görevleri


a) Bakanlık genel evrak ile kozmik büro iş ve işlemlerini yürütmek.
b) Genel müdürlük evrak ve yazı işlerini yürütmek.
c) Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini yürütmek.
ç) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı arşiv ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
d) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatı kullammında bulunan kamu konutlarımn tahsis işlemlerini planlamak, koordine etmek, denetlemek ve yürütmek.
e) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ait idari hizmet binaları, misafirhane, kreş,anaokulu, eğitim, dinlenme ve sosyal tesislerin iş ve işlemlerini yürütmek.
f) Daire tabipliği, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
g) Genel müdürlük tarafından yürütülen hizmetlerin gerektirdiği taşınır ve taşınmazların kayıt, kontrol ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ğ) Bakanlık merkez teşkilatı, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin hizmet binası ihtiyaçlarına yönelik Başbakanlıktan izin alınması ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
Paylaş