Dairenin Görevleri
21 Aralık 2021

  1. Bakanlık genel evrak ile kozmik büro iş ve işlemlerini yürütmek.
  2. Genel Müdürlüğümüz yöneticileri için ilk defa veya süresinin dolması nedeniyle yenilenmesine ihtiyaç duyulan nitelikli elektronik sertifika ve mini kart okuyucuları (e-imza) TÜBİTAK’tan temin edip aktifleştirme iş ve işlemlerini yürütmek.
  3. Genel müdürlük evrak ve yazı işlerini yürütmek.
  4. Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini yürütmek.
  5. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı arşiv ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
  6. Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatı kullanımında bulunan kamu konutlarının tahsis işlemlerini planlamak, koordine etmek, denetlemek ve tahsis değişiklikleri iş ve işlemlerini yürütmek.
  7. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ait idari hizmet binaları, misafirhane, kreş, anaokulu, eğitim, dinlenme ve sosyal tesislerin iş ve işlemlerini yürütmek.
  8. Daire tabipliği, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  9. Genel müdürlük tarafından yürütülen hizmetlerin gerektirdiği taşınır ve taşınmazların kayıt, kontrol ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  10. Bakanlık Merkez teşkilatı, il ve ilçe sağlık müdürlüklerinin idari hizmet binası ihtiyaçlarına yönelik izin alınması ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.