T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Dairenin Görevleri Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2018

Dairenin Görevleri


Stratejik Personel hariç olmak üzere;
a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı insan kaynağı planlama çalışmalarını yürütmek.
b) Bölge hizmet gruplarını düzenlemek.
c) Personel dağılım cetvelini düzenlemek, istatistiksel bilgileri hazırlamak.
ç) Personel standartlarına ait iş ve işlemleri yürütmek,
d) Personel hareketlerini izlemek ve değerlendirmek ve tüm sağlık tesislerinin kadro durumunu takip ederek münhal kadroları belirlemek.
Paylaş