T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2019 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İçin Talep Toplama Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019

2019 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İçin Talep Toplama


Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip ve tabip unvanlarında ilk defa veya yeniden atama kurası yapılacaktır.
Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresinde yayınlanacak olup, kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan metninde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
Bu ekrandan yapılacak talepler, sadece planlama çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak olup, başvuru yerine geçmeyecektir.
Sadece UZMAN TABİP ve TABİP unvanındaki personel talep bildirecektir. (Diş Tabibi ve Eczacı unvanındaki kişiler talep bildirmeyecektir.)
Talepler 15.07.2019 (Saat 18:00) tarihine kadar oluşturulabilecektir. Talep bildirimi zorunlu değildir. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir. Paylaş