overlay

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Temmuz 2014 Dönemi Birim Performans Kriterleri Değerlendirmesinde Birinci Maddeye İlişkin Puanlar