Atama Mevzuatı Konulu Hizmetiçi Eğitim Duyurusu
24 Nisan 2015

Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatı (İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri) personelinin katılımıyla, 04-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında 6 (altı) grup hâlinde (her grup birer gün), Ankara’da “Atama Mevzuatı” konulu hizmet içi eğitim faaliyeti tertiplenecektir.
İlgi Makam Oluru ile iller ve kurumlar bazında oluşturulan katılımcı grup listeleri ekte sunulmuştur.
Eki için Tıklayınız.