Ek Ödeme Mevzuatı ve Ek ödeme Bilgi Sistemi Kullanıcı Eğitim Duyurusu
12 Mayıs 2015

25 Mayıs-05 Haziran 2015 tarihleri arasında 4 (dört) ayrı grup halinde (her grup 2’şer gün süreyle) Bakanlığımıza bağlı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Tesisinde “Ek Ödeme Mevzuatı ve Ek Ödeme Bilgi Sistemi Kullanıcı Eğitimi” konulu hizmetiçi eğitim semineri yapılacaktır. Bahse konu eğitim seminerine Bakanlığımız merkez teşkilatının ilgili personeli ile İl Sağlık Müdürlüklerinde ek ödemeden sorumlu şube müdürleri ve il sağlık müdürlüklerinde maaş/ek ödemeden sorumlu mutemetler katılacaktır.

 

İlgi Makam oluru ve ekleri için Tıklayınız.