71. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurasında Yerleşenler Hakkında Duyuru
17 Kasım 2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenen 8. alt bendi “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” hükmü gereği ataması yapılacak olanlar hakkında güvenlik soruşturması yapılacaktır.

        71. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasında yerleşenlerin atama işlemlerinin yapılabilmesi için;

1) Açıkta bulunan tabip ve uzman tabipler ile uzmanlık eğitimini üniversitelerde tamamlamış olan uzman tabiplerin ekte bulunan formu doldurup imzalamaları gerekmektedir.
2) İmzalanan formları bulunduğu ildeki İl Sağlık Müdürlüğü /  Halk Sağlığı Müdürlüğü / Genel Sekreterlikten birine onaylatmaları gerekmektedir.
3) Onaylanan formlar talep sahibince en geç 23.11.2016 tarihine kadar yerleştikleri kuruma dilekçe ile gönderilmelidir.

Güvenlik soruşturması formu göndermeyenler ile güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacaktır.
Eğitimlerini Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tamamlayıp naklen atananlar güvenlik soruşturması formu göndermeyecektir.

 

Formu İndirmek İçin Tıklayınız

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:3 Pk.06434 Sıhhiye/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 10 00
 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak Pk.06520 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 705 10 00
 
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 Pk. 06100 Sıhhiye /ANKARA
İletişim: 0 (312) 565 50 00