overlay

6514 sayılı Kanunun 43. Maddesi İle 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-4 üncü maddesinin 2 nci Fıkrasına Eklenen Hüküm Kapsamında Yapılacak Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Yer Değişikliği Kurası

Tebligat yerine geçecek isim listesi ve duyurusu yayımlanmıştır.

Son Güncelleme Tarihi:    10 Şubat 2015 Salı