Sağlık Bakanlığı Atama Mevzuatı Konulu Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti
18 Ekim 2016

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatı (İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri) personelinin katılımıyla, 04-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında 6 (altı) grup hâlinde, Ankara’da “Sağlık Bakanlığı Atama Mevzuatı” konulu hizmet içi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.