Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Konulu Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti
18 Ekim 2016

16-19 Mart 2015 tarihleri arasında (4 grup halinde) Ankara Eğitim ve Dinlenme Tesisinde (Hekimevi) Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller” konulu hizmetiçi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.