Ek Ödeme Mevzuatı ve Ek Ödeme Bilgi Sistemi Kullanıcı Eğitimi
18 Ekim 2016

Bakanlığımız merkez teşkilatının ilgili personeli ile İl Sağlık Müdürlüklerinde ek ödemeden sorumlu şube müdürleri ve maaş/ek ödemeden sorumlu mutemetlerin katılımıyla 25 Mayıs-05 Haziran 2015 tarihleri arasında 4 (dört) ayrı grup halinde Bakanlığımıza bağlı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Tesisinde “Ek Ödeme Mevzuatı ve Ek Ödeme Bilgi Sistemi Kullanıcı Eğitimi” konulu hizmetiçi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.