Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi Güvenliği Politikası ve Klavuzu
18 Ekim 2016

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan ve üretilen sözlü, yazılı ve elektronik ortamdaki verilerin, bilgi güvenliği ana politikası çerçevesinde gizliliğini, bütünlüğünü ve sürekliliğini sağlamak, yetkisiz kişilerin erişimi engellemek ve bu hususta tüm tedbirleri almak.

Genel Müdürlüğümüz Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu