Arşiv Mevzuatı ve Standart Dosya Planı Uygulamaları Eğitimi
18 Ekim 2016

18-20 Nisan 2016 tarihleri arasında 3 (üç) gün süreyle Bakanlığımıza bağlı Yalova Termal Kaplıcaları İşletmesi Tesisinde Bakanlık Merkez Teşkilatı ve  İl Sağlık Müdürlükleri Arşiv Sorumlularına yönelik "Arşiv Mevzuatı ve Standart Dosya Planı Uygulamaları" konulu eğitim semineri yapılmıştır.