Ek Ödeme Mevzuatı ve Ek Ödeme Tahakkuk Modülü Kullanıcı Eğitimi
18 Ekim 2016

25-28 Nisan 2016 tarihleri arasında 4 (dört) gün süreyle “Antalya ili Lara ilçesi Aska Lara Resort & SPA’da” İl Sağlık Müdürlüklerinde ek ödemeden sorumlu şube müdürleri ile maaş/ek ödemeden sorumlu mutemetlereyönelikEk Ödeme Mevzuatı ve Ek Ödeme Tahakkuk Modülü Kullanıcı Eğitimikonulu hizmet içi eğitim semineri yapılmıştır.